LIPA NIEUWS

  Lipa Datacenter schenkt opbrengst inzameling lege inkcartridges...

BuSO - Tandem - Boomgaardenstichting - Artsen Zonder Grenzen - Ambulance Wens
13 september

“Het hart op de juiste plaats is zeer belangrijk in de huidige maatschappij.
Daarom besloten we om de opbrengst van onze gebruikte inktpatronen te schenken aan een goed doel.  Omdat Bu.S.O sinds jaar en dag de weg naar ons weet te vinden vonden wij het vanzelfsprekend dat zij er als eerste voor in aanmerking zouden komen.”

Miranda Liebens, Managing Director, Lipa Datacenter nv

Het Bu.S.O. geeft opvoeding en onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke handicap (type 4) en is een afdeling van Sint-Gerardus te Diepenbeek.


www.busosintgerardus.be

top


22 maart

In navolging op de schenking aan BusO is Tandem de volgende in rij.
Wie is Tandem?

Tandem biedt opvang voor mensen met een mentale handicap, met oog op begeleiding in hun ontplooiing naar hun zelfstandigheid en integratie in de samenleving.


www.tandemvzw.be

top


19 september

Niet enkel mens maar ook natuur is zeer belangrijk in ons levenbehoud. Hierom schenken wij ditmaal de opbrengst van onze lege cartridges aan de boomgaardenstichting.

Natuur en Boomgaardenstichting

 • Verwerving, behoud en beheer van waardevolle boomgaarden, hun flora en fauna.
 • Genetisch behoud van ons nationaal en lokaal fruitpatrimonium.
 • Sensibilisering tot instandhouding en heraanplant van boomgaarden.
 • Projecten van landschapsonderhoud en -herstel.
 • Verzorgen van educatieve activiteiten verband houdend met boomgaard en natuur.
 • pomologische studie- en opzoekingswerk.
 • Centraliseren van pomologische werken, gravures, werktuigen en ander ooftkundig patrimonium.
 • Fruitgebruik in al zijn vormen.
 • Diensten- en adviesverstrekking rond Pomologie, hoogstamboomgaarden, landschapsonderhoud..


www.boomgaardenstichting.be

top


10 januari

In samenwerking met onze ophaalfirma gaat een deel van de opbrengst van de lege cartridges en toners naar Artsen Zonder Grenzen.

Het centrale idee van  van Artsen Zonder Grenzen is dat mensen recht hebben op humanitaire hulp. Daaraan ontleent AZG haar opdracht om slachtoffers in oorlogen en crisissen bij te staan. Verder onderstreept AZG dat het een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke organisatie is.
Alle Artsen Zonder Grenzen onderschrijven de volgende principes:

 • AZG verleent hulp aan volkeren in nood, aan slachtoffers van menselijke of natuurrampen, en van oorlogsgeweld, en doet dit zonder enig onderscheid van ras, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting.
 • Artsen Zonder Grenzen is steeds neutraal en onpartijdig in naam van de algemeen erkende medische ethiek en het recht op humanitaire hulp, en eist de algehele vrijheid om haar taken uit te voeren.
 • De Artsen Zonder Grenzen verbinden zich ertoe de medische gedragscodes van hun beroep te respecteren, en een volledige onafhankelijkheid ten opzichte van alle politieke, economische of religieuze machten te handhaven.
 • De Artsen Zonder Grenzen begrijpen de risico’s en gevaren van hun werkzaamheden en eisen voor zichzelf of hun rechthebbenden geen enkele andere vergoeding dan deze welke de organisatie hen zou kunnen geven.


www.msf-azg.be

top


21 september

Uiteraard mag dit uitzonderlijk mooi initiatief niet ontbreken, daarom schenken we de opbrengst van een dubbele ophaling aan Ambulance Wens BelgiŽ vzw.

Ambulance Wens België VZW vervult de laatste wens van mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt belangrijk, maar niet meer mogelijk zijn. Omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier kan worden vervoerd.
Bij de wensen van Ambulance Wens België wordt vervoer verzorgd met speciaal voor dit doel ontworpen ambulances en een extra comfortabele brancard. Het gaat dus over NIET MOBIELE palliatieve mensen. Ook gaat bij elke wens kundig medisch geschoold personeel mee.


www.ambulancewens.be

top
Terug